ירושלים הולכת ומתמעטת בלימודי התנ"ך

איפה הבושה של שרת החינוך לחוג את יום ירושלים בשעה שירושלים הולכת ומתמעטת בלימודי המקרא בבתי הספר הממלכתיים שתחת ניהולה ופיקוחה? איך לא תכבוש פניה בקרקע?

אין זהו סוד כמוס ליודעי ח"ן כי ירושלים מוזכרת במקרא בלמעלה מ-700 אזכורים, ואילו בקוראן אפילו ולא פעם אחת! אולם, ככל הנראה הדבר אינו מפריע לשרת החינוך לימור לבנת להתנתק מירושלים. מה זה? מה זאת אומרת להתנתק מירושלים? באיזה מובן?! במובן שבצום תשעה באב שיחול בסוף הקיץ, תהיה סיבה נוספת לבכייה על חורבן ירושלים, משום שירושלים הולכת ומתמעטת בלימודי התנ"ך בבתי הספר הממלכתיים של מדינת ישראל.

"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"

בהוראת דרורה הלוי, המפקחת על הוראת התנ"ך בחינוך הממלכתי, יש שורה של קיצוצים בתכנית הלימודים החדשה של התנ"ך, שתילמֵד בפועל החל משנת הלימודים הקרובה. ואת מה היא בחרה לקצץ בכיתה י'? את מזמור קל"ז בתהילים "על נהרות בבל", הכולל את השבועה הנצחית המרגשת "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"; ואת נבואת הנחמה בישעיהו מ': "נחמו נחמו עמי", שבה הנביא מדבר על ליבה של ירושלים ומנחם אותה; נבואת ירמיהו על הבצורת, שבה הוא מתאר כיצד "אבלה יהודה… וצווחת ירושלים עלתה" (י"ד); מזמור קל"ג בתהילים המתייחס ל"הררי ציון"; נבואת הנחמה של זכריה – "עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים וילדים וילדות ישחקו ברחובותיה". פרקים אלה, שהם חלק מן הקלאסיקה המקראית, מושמטים מתוכנית הלימודים כפרקי חובה, החל משנת הלימודים הקרבה. כמו כן, ביטלה המפקחת את הנושא הערכי-החינוכי, נושא המיועד לחטיבה העליונה – "ירושלים במקרא".

כמוסמך להוראה, ברצוני לשאול האם שרת החינוך וראשי הפדגוגים של משרדה מודעים להתנתקות מערכת החינוך מהזיקה ההיסטורית לבירה הנצחית של העם היהודי? האומנם הוראות המפקחת הן על דעתך, לימור? כב' השרה מתבקשת אפוא להסביר את ההחלטה התמוהה הזו, להוציא את ירושלים מלימודי התנ"ך. והאם אין בכך משום הכנה פוליטית ל"תכנית ההתנתקות" גם מירושלים, עיר הקודש הנצחית ובירתה הריבונית של מדינת היהודים?!

אמנם כן, ממשרד החינוך נמסר בתגובה ש"הנושא 'ירושלים במקרא' הוא היחיד מבין נושאי התכנית הבנוי לפי התפישה שרווחה בעבר: לימוד התנ"ך מתוך קטעים ממאמרי מחקר, ולא ישירות מתוך הטקסט המקראי ובליווי מאמרי מחקר, כמקובל בתכנית החדשה". ו"לכן הנושא לא יילמד בשלב זה ובמתכונתו זו כנושא בחירה והוראתו תיבחן על-ידי ועדת המקצוע לאור מבנה תכנית הלימודים החדשה ועקרונותיה".

אולם, דווקא משרת החינוך הנוכחית, לימור לבנת מהליכוד, צופים היינו שמירה אכפתית על חשיבותה של ירושלים לאורך כל תכנית לימודי התנ"ך, שממילא בשפל היסטורי מכל בחינה שהיא, המדגישה את מקומה המרכזי בחיי עמנו מאז כיבושה על-ידי דויד המלך ולאורך הדורות, ואת ההוד וההדר הנקשרים לשמה במזמורי התהילים.

מודעות פרסומת
פוסט זה פורסם בקטגוריה התנ\"ך האבוד. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.