מי יבקר את המבקר?

הדו"ח השנתי של מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס מציג תמונה קשה לגבי רשויות השלטון ומשרדי הממשלה בישראל. להלן סקירה קצרה של עיקרי הביקורת ופרשנות על המעלות והחסרונות של האמצעים בהם נוקט המבקר לינדנשטראוס

 

דו"ח מבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, שהוגש אתמול (9.5.06) לנשיא המדינה משה קצב, שוב עמוס בחריגות, אי-מילוי נהלים וגם המלצה חד-משמעית אחת להדחה.
מדו"ח מבקר המדינה, שהתפרסם לאחר בדיקה מעמיקה תוך שימת דגש הפעם על המאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות, עולה כי:

  • תמונת המצב בנציבות שירות המדינה, שאמורה לפקח על טוהר השירות, עגומה. נציב שירות המדינה, שמואל הולנדר, מינה בצורה בלתי תקינה את עוזרתו, עדנה אלפסי, לתפקיד המקביל לסמנכ"ל המינהל בנציבות.
  • ראש הממשלה, אהוד אולמרט, בהיותו שר התמ"ת והממונה על מינהל מקרקעי ישראל, הפגין מעורבות חריגה בחוזה של המינהל עם עיריית תל-אביב, במסגרתו קיבלה העירייה מהמינהל קרקעות סחירות במתחם נמל יפו. עוד נאמר, כי אולמרט השתתף באופן פעיל באישור החוזה במועצת המינהל, מבלי שגילה על מעורבותו בעסקה.
  • מנכ"ל אגרקסקו, שלמה תירוש, עשה שימוש לא ראוי ולא תקין בטיסות ובאירוח לחו"ל, ובכך כשל והכשיל אישי ציבור. "מן הראוי, כי דירקטוריון החברה ידון בממצאי הביקורת, הן במישור הכללי והן במישור האישי, כולל הסקת מסקנות אישיות", קובע המבקר. המבקר אינו עוסק בהתנהגותם של הח"כים רוחמה אברהם ואלי אפללו, מאחר שאין לו סמכות לכך.
  • ליקויים במינויים ומידע חסר בדו"חות של החשב הכללי באוצר, ד"ר ירון זליכה, המבקר: "בהעדר מידע מלא ואמין קשה לבדוק אם הממשלה משיגה את היעדים שלה".
  • לרשות ניירות הערך אין מספיק כלים להתמודד עם ניגוד עניינים בשוק ההון. אין די תיאום ואין ראייה כוללת של הגופים המפקחים על פעילות שוק ההון, המאופיין בריכוזיות ובקשרים מסועפים בין הגורמים הפועלים בו – המנפיקים, החתמים, הגופים המוסדיים, הנאמנים ובעלי השליטה בגורמים אלה – בנקים, חברות ביטוח וחברות אחזקה. המבקר: "פיקוח יעיל על שוק ההון מחייב הקמת מערכות מחשוב, שיאפשרו קליטת דיווחים ועיבודים והצלבה בין הנתונים של גופי הפיקוח השונים".
  • הנפקת אל-על – לא הייתה התייעצות מספקת ולא נבחנו עלויות מניית המדינה. לא ברור מדוע ערב פרסום תשקיף הנפקת אל-על, הפחית שר התחבורה דאז, אביגדור ליברמן, את השיעור המזערי הנדרש של מניות אל-על שבבעלות ישראלים, מ-76% ל-51%.
  • רשות השידור – התקשרויות ללא מכרז ושידור של פרסומות סמויות בתוכנית השבועית "דרך היופי" ובתוכנית "שישי בגאון". כך גם לגבי הפקת הסדרה "צימרים", שם התקשרה הרשות בלא מכרז עם חברה להספקת ציוד אלקטרוני בעלות של 2.2 מיליון שקל.
  • השרים לשעבר בנימין נתניהו ולימור לבנת מינו את מקורבם, הפרסומאי גדעון בריקמן, ליו"ר הטוטו, תוך חריגה מן הנהלים. על בריקמן עצמו נאמר בדו"ח, כי מסר פרטים כוזבים בנוגע לניסיונו הקודם, כדי לאפשר את מינויו.
  • כדורסל: איתן רוב קיבל מינוי יוקרתי לכל משחקי הבית של מכבי ת"א ביורוליג. שווי המינוי – 7,500 ₪. לפי המבקר, רוב גם מסר מידע חלקי כשגובש ההסדר למניעת ניגודי עניינים בין תפקידיו בשירות המדינה ובאיגוד הכדורסל.

המבקר לינדנשטראוס בדק ומצא עוד "ליקויים תמוהים בלא מעט גופים", כך שהיד עודנה נטויה. בהקדמתו לדו"ח אומר לינדנשטראוס: "השחיתות הציבורית היא סכנה ממשית לחברה הישראלית ומחייבת ריכוז כל הכוחות. השחיתות תיעקר מן השורש רק ביד קשה, ללא פשרות".

מתוך הערכה כנה לדו"ח המתפרסם מחדש מידי שנה בשנה, נשאלות השאלות, כמו: האם יש לדו"ח מעמד מחייב כלשהו או שחשיבותו היא ציבורית בלבד? האם יש לפרסום הדו"ח משנים עברו השפעה ממשית כלשהי על המבוקר פרט לסערת רוחות זוטא המתחוללת עם פרסומו? האם אין מוסד מבקר המדינה במתכונתו הנוכחית מיותר ומזיק, זאת משום שהוא מעניק לשחיתות השלטונית האיומה מראית עין של מדינה מתוקנת?

מעקב צמוד לתיקון הליקויים

אולם, מתוך הערכה כנה לדו"ח המתפרסם מחדש מידי שנה בשנה, נשאלות השאלות, כמו: האם יש לדו"ח מעמד מחייב כלשהו או שחשיבותו היא ציבורית בלבד? האם יש לפרסום הדו"ח משנים עברו השפעה ממשית כלשהי על המבוקר פרט לסערת רוחות זוטא המתחוללת עם פרסומו? האם אין מוסד מבקר המדינה במתכונתו הנוכחית מיותר ומזיק, זאת משום שהוא מעניק לשחיתות השלטונית האיומה מראית עין של מדינה מתוקנת?

ביקורת המדינה היא אחת מאושיות הדמוקרטיה. מבקר המדינה הוא חלק ממערך האיזונים והבלמים במדינה דמוקרטית; מעמדו במערך רשויות המדינה הוא אחת מאמות המידה לחוסנה הדמוקרטי. קיומה של ביקורת על הרשות המבצעת מבטא את העיקרון שעובדי ציבור במדינה דמוקרטית הם נאמניו ומשרתיו של הציבור ולא אדוניו, והיא מהווה מניע מרכזי להגברת הנשיאה באחריות של המינהל הציבורי ולשקיפות פעולותיו.

ברוב מדינות העולם יש מוסד ביקורת ממלכתי, שהוא בלתי תלוי ושתפקידו לבקר את המינהל הממשלתי וגופים ציבוריים אחרים (כמו: מוסדות להשכלה גבוהה, קופות חולים, קואופרטיבים לתחבורה ציבורית וכיו"ב), ולהעריך את פעולותיהם. מוסד הביקורת הממלכתי של ישראל הוא ביקורת המדינה בישראל. עוד בראשית דרכה הכירה מדינת ישראל בחשיבות ביקורת המדינה. מזה שלושים שנה משמש מבקר המדינה גם נציב תלונות הציבור, והוא מהווה כתובת לכל אדם שנפגע על ידי גוף ממלכתי ציבורי להגיש תלונה נגדו.

חוק מבקר המדינה, מניח את הבסיס האיתן לביקורת מעמיקה ויסודית. ביקורת המדינה מתמקדת בבחינת פעולותיה של הרשות המבצעת ואם הן נעשות על פי עקרונות החיסכון, היעילות, המועילות וטוהר המידות. מטרת הביקורת היא כמובן לשפר את תיפקודם של הגופים המבוקרים. דו"חות הביקורת מוגשים לכנסת ומפורסמים בציבור.

מבקר המדינה נבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית ונבחר לתקופת כהונה אחת בת שבע שנים. במילוי תפקידיו אחראי המבקר בפני הכנסת בלבד ואינו תלוי בממשלה; הוא שמחליט על הנושאים בהם תעסוק הביקורת בכל שנה, להוציא מקרים שהוועדה לענייני ביקורת המדינה, הכנסת או הממשלה, מבקשות ממנו להגיש חוות דעת.

את הדו"ח על ביצועי משרדו מגיש המבקר לוועדה לביקורת המדינה. תפקיד יו"ר הוועדה הסטטוטורית של הכנסת לביקורת המדינה שמור מאז ומתמיד לנציג האופוזיציה. בכנסת הקודמת הוועדה היתה בראשותו של ח"כ אמנון כהן (ש"ס), שזכה להערכה רבה מח"כים ממפלגות יריבות שהשתתפו בדיוני הוועדה (כמו: דני יתום מ"העבודה", גילה פינקלשטיין מ"המפד"ל" ואילן לייבוביץ' מ"שינוי"). הוועדה מפעילה מנגנון חוקתי המהווה המשך טיפול לדו"ח המבקר, תוך נקיטת צעדים באופן ישיר.

חה"כ אמנון כהן

בריאיון עמו מסביר ח"כ כהן כיצד מתפקדת הוועדה לביקורת המדינה: "עיקר תפקידה של הוועדה לדון בדו"ח המבקר לפי נושאים. היינו מזמינים את הגופים המבוקרים על מנת לראות אם הליקויים שגילה המבקר תוקנו או טופלו. ייתכן ומספיק דיון אחד בנושא, לפעמים יש צורך במספר דיונים וכמובן במעקב צמוד לתיקון הליקויים. הוועדה גם רשאית לבקש ממבקר המדינה מעבר לתוכנית עבודתו לבדוק נושא שעולה על סדר היום הציבורי לחוות דעתו של המבקר".

לשאלתי מה הם הצעדים הנעשים על ידי הוועדה כדי שדו"ח המבקר לא יהיה לשווא? הוא משיב: "סדר היום של הוועדה נקבע על ידי היו"ר. החוק מסמיך את יו"ר הוועדה לביקורת לזמן כל עובד ציבור לדיוניה, כדי להגיב על דין וחשבון שפירסם המבקר. מה שנקרא 'צו הבאה' נגד שר או פקיד המסרב להופיע לפניה, סמכות שאין לוועדות אחרות. בזמנו ערכתי מעקב צמוד אחת לחודש על כל הנושאים שדנו בהם ביחד עם כל משרדי הממשלה לתיקון הליקויים. הייתי מזמן את כולם ולאחר שלושה חודשים מוציא לאמצעי התקשורת גרף סטטיסטי על המשרדים הממשלתיים שעמדו בהתחייבויותיהם לתיקון הליקויים ועל אלה שלא עמדו. כל זה על מנת שהליקויים יתוקנו ואנחנו נעמוד בהצלחה על המשמר".

מפרסם שמות
אלא שבפועל מידת ההתייחסות של המבוקרים בדו"ח מבקר המדינה כלפי שבט הביקורת המועלית על ליקויי תפקידם הציבורי, קרובה לזלזול צורם במסקנות הדו"ח. בזמנו, כאשר הגיש מבקר המדינה הקודם, השופט (בדימוס) הפרופ' אליעזר גולדברג, את הדו"ח השנתי שלו לנשיא המדינה, משה קצב – מתח המבקר ביקורת על היחס שהדו"ח שלו מקבל. "אינני שבע רצון תמיד ממידת ההתייחסות כלפי הדו"ח", הוא אמר, אך הוסיף: "יש דברים שמטבעם צריכים לקחת זמן עד שהם באים על תיקונם. המהלך הזה לא תמיד אפשרי סמוך להוצאת הדו"ח. יש דברים שדורשים פרק זמן עד שהגוף המבוקר מכין את עצמו".

רק שפרק הזמן הזה מבושש לבוא. העובדה: מה נשאר לנו מהמבקרים הקודמים? המון ספרים עבי כרס שהיו משוגרים בכל שנה אל הציבור. ואז? כמעט כלום. בשנים קודמות היה ידוע ומקובל שלא צריך להתרגש מדו"חות הביקורת שמצאו עצמם, בדרך כלל, במגרות ובמגרסות. עד שהגיע המשיח הגואל לינדנשטראוס, שהחליט שהדו"חות נופלים מעתה על ראש הציבור, ובמיוחד על ראשי המבוקרים. לינדנשטראוס הבהיר לא אחת בראיונות תקשורתיים עמו שהוא מבקר מזן אחר. שהוא קודם כל והכי חשוב – מפרסם שמות. אצל גולדברג וקודמיו היתה אמנם אצבע מאשימה, אבל היא לא הופנתה לכתובת ספציפית, אלא באופן כללי. שמות הם דבר המחייב תשומת לב. גם של המבוקר, שאינו יכול להסתתר מאחורי אנונימיות, וגם של הציבור, שיודע עם מי ספציפית יש לו עסק.

בשנים קודמות היה ידוע ומקובל שלא צריך להתרגש מדו"חות הביקורת שמצאו עצמם, בדרך כלל, במגרות ובמגרסות. עד שהגיע המשיח הגואל לינדנשטראוס, שהחליט שהדו"חות נופלים מעתה על ראש הציבור, ובמיוחד על ראשי המבוקרים. לינדנשטראוס הבהיר לא אחת בראיונות תקשורתיים עמו שהוא מבקר מזן אחר. שהוא קודם כל והכי חשוב – מפרסם שמות.

הדה-לגיטימציה למוסד המבקר
מבקר המדינה לינדנשטראוס הגיב ואמר בצדק, בעת הגשת הדו"ח ליו"ר הכנסת ח"כ דליה איציק, כי "ביקורת היא דבר חיובי, רק שהיא צריכה לעסוק בביקורת ולא באנשי הביקורת. אם אתה רוצה להגיב, תגיב לגופו של עניין. לא ייתכן לפעול כנגד המבקרים ולמצוא בהם את הפגם. הפגם נמצא במבוקרים. אני מציע לאותם אנשים שסבורים שיש מקום לבקר את המבקרים – לחדול מכך, ומוטב שעה אחת קודם".

אלא שההתקפה לא בהכרח נוגעת לעניין ולא למהות הביקורת; היא נוגעת באותן נקודות תורפה אישיות, שנחשפו לאחרונה יותר ויותר אצל המבקר. כך קרה שתוך כמה חודשים החלו כתבות התחקיר על הכספים הנשפכים במשרד המבקר, על אי-סדרים בגיוס אנשים ובשכר שהם מקבלים, עד הפרשה הטרייה הנוגעת לבתו של המבקר שקודמה לשפיטה בידי נשיא בג"ץ, אהרן ברק, בשל הייחוס המשפחתי. דומה שעל המבקר ומשרדו להיות נקיים ללא מרבב, כדי לדון אחריםבשבט הביקורת.

ביקורת המדינה מתרחבת לגופים ציבוריים נוספים, וזה מעודד. לטענת לימור סמימיאן דרש, דוקטורנטית באוניברסיטה העברית, במאמרה הבוקר (10.5.06) ב"מעריב": "ההתקפה על מבקר המדינה הגיעה באיחור, אבל היתה צפויה. כל זמן שמבקר המדינה היה נציג המלחמה בשחיתות הפוליטיקאים, הוא זכה לאהדה. כי אין קבוצה נטולת לגיטימציה, שהציבור איבד אמונו בה, שהתקשורת משתלחת בה – כמו נבחרי הציבור. אולם מבקר המדינה לינדנשטראוס קבע, למגנת ליבם של בעלי שלדת חסינות הביקורת, כי עוד פרטים ומוסדות מדינתיים ראויים לביקורת. מכאן, המגמה של הדה-לגיטימציה למוסד מבקר המדינה היתה ברורה. שיאה היה בהתקפה של ראשי בנק ישראל, מקרה שקבע תקדים מסוכן, בו גופים ציבוריים מעמידים עצמם מעל החוק".

סמימיאן דרש אף מציינת כי "העובדה שהשחיתות לא דבקה בפקידות הציבורית עד כה, לא נבעה בהכרח מניקיון כפיה, אלא משום שאיש לא העז לבקרה באופן רציני עד היום".

בצדק תקף בחריפות ח"כ רן כהן (מרצ) את נציב שירות המדינה, שמואל הולנדר, שיצא בהתקפה חזיתית מתוקשרת מול מבקר המדינה לינדנשטראוס בעקבות האשמתו במינוי בלתי תקין של עוזרתו, עדנה אלפסי, לתפקיד המקביל לסמנכ"ל המינהל בנציבות. לדברי כהן, "אין אינטרסנטים יותר גדולים בהשתלחות במבקר המדינה מאשר כל המושחתים. בציבור נוצר טרנס להשתלח במבקר המדינה. את התופעה הזו חייבים לעצור לאלתר. כל הטענה כאילו צריך למנות מבקר למבקר – רק מעידה על המבוקר, שלא מוכן לקחת אחריות למעשיו. גם הנציב (שירות המדינה) יודע זאת, ואת הדברים להגנתו הוא יכול לומר בוועדה לביקורת המדינה. מי שרוצה לשים מבקר אחר על המבקר – מתכוון שלא תהיה ביקורת".

עו"ד רחל מלחי: "מן הדין לשאול האם ראוי שהאג'נדה של המבקר תוכתב על-ידי האג'נדה של התקשורת. ידוע שהתקשורת פועלת בחלק מהמקרים – גם באשר לפרסום דברים וגם באשר להימנעות מפרסום – על-פי שיקולי רייטינג, ולעתים גם על-פי שיקולים של בעלי אינטרסים כאלה או אחרים, שיש להם השפעה לא מבוטלת".

אינו חסין מביקורת ציבורית
חרף כל החשיבות הרבה בהצלחה של משרד מבקר המדינה לפרסום השחיתות בשירות הציבורי, כפי שהיא ניכרת בציבור, שיודע להעריך את חשיבותה של הביקורת; עם כל החשיבות הרבה שלביקורת של לינדנשטראוס יש היום שיניים ויש לה את כוח ההרתעה הדרוש בכל מדינה דמוקרטית מתוקנת; מן הראוי ומן המתבקש לבקר גם את מבקר המדינה עצמו, שאינו חסין מביקורת ציבורית כלפי התנהלותו. ולא, לא מדובר בהכשר לביקורת מנגד של המואשמים, אלא בעצם האג'נדה של המבקר לינדנשטראוס, המטפל לדבריו בפרשיות השחיתות המתפרסמות באמצעי התקשורת.

לטענת עורכת הדין רחל מלחי, מן הדין לשאול: האם ראוי שהאג'נדה של המבקר תוכתב על-ידי האג'נדה של התקשורת. ידוע שהתקשורת פועלת בחלק מהמקרים – גם באשר לפרסום דברים וגם באשר להימנעות מפרסום – על-פי שיקולי רייטינג, ולעתים גם על-פי שיקולים של בעלי אינטרסים כאלה או אחרים, שיש להם השפעה לא מבוטלת".

לטענת המשפטנית מלחי, להסתמכות על מה שמגישה התקשורת יש גם היבטים שליליים שחייבים להביאם בחשבון. והיא מציעה למבקר המדינה לינדנשטראוס "להתחייב למכסה מסוימת, מינימלית, של טיפול בנושאים הבאים מהציבור, מאנשים פרטיים, שלעתים קרובות הם חסרי אונים, מתוסכלים וממורמרים, רק משום שאין כתובת יעילה לטיפול בתלונותיהם.

"כך נדע שגם לאדם 'הקטן' יש תרופה מידי מבקר המדינה, לא דרך העיתונות וגם לא בדרך של הפנייה לנציב תלונות הציבור, אלא בדרך של חקירת טענות האזרח על ידי המבקר".
——————

פורסם לראשונה באתר "אומדיה"

מודעות פרסומת
פוסט זה פורסם בקטגוריה משפט שדה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s