דינוזאורים בתורה?

לליאת ב"ע

שלום רב,

את שואלת עבור בנך בן ה-8 שמכין עבודה על דינוזאורים, והתבקש לכתוב גם על הקשר בין היהדות והדינוזאורים: "איך התורה מסבירה את הדינוזאורים? והיכן את יכולה למצוא על כך הסברים?".

 

כרזת הסרט המצויר של דיסטי, דינוזאור, ארה"ב 2000

ובכן, אחת הגישות העיוניות הנפוצות בהבנת הכתוב בפרשת "בראשית" היא גישת הפונדמנטליסטים, הדבקים בפשט המילולי של הכתוב וסוגרים את עצמם בפני התיאוריות המדעיות בתחום זה. לפני שנים לא רבות הם החרימו מוצרי חלב שנשאו על מכסיהם תמונות דינוזאורים, מבלי להרגיש שבספרייתם, בספרי המשניות, בסדר נזיקין, נדפס באותיות רש"י "דרוש אור החיים" שנכתב על ידי בעל "תפארת ישראל", הגאון המופלא ר' ישראל ליפשיץ (1782-1880) ובו דיון על הדינוזאורים: "וכן מצאו גם בריאה אבניית שקראוה איגיואנאדאן שגבהה ט"ו רגל וארכה עד צ' רגל ומתוך תכונת אבריה שפטו התוכניים שמאכלה רק חציר היה, ועוד מין חיה אחרת מצאו שקראוה מעגאלאזוירוס… חיה טורפת אוכלת בשר" (נספח לפירוש "תפארת ישראל" על מסכת סנהדרין, פרק ג').

 

אבל שאלת נשיא המדינה בחידון התנ"ך: "היכן נזכר דינוזאור בתורה?" מוטעית מיסודה. מובן שלתנ"ך אין כל התחייבות להזכיר אותם. מדוע על הדינוזאורים להיות מוזכרים בתורה בכלל? גם אין התנ"ך מזכיר בננות ותפוזים. ככלל, התורה איננה ספר אינפורמציה מדעית (כפי שנהג לומר פרופ' ישעיהו ליבוביץ המנוח).

 

ולא שאין כל היגיון בשאלה. "הדינוזאורים מייצגים עובדה מוחשית, דרמתית ואפילו חדשותית", כותב בהקשר זה ד"ר ג'ראלד שרודר בספרו רב-המכר "המדע והאל" (כתר, 2001) – "שבאמצעותה המדע קורא כמדומה תיגר על התנ"ך כמקור האמת המוחלטת. למרבה המזל, התנ"ך מזכיר דינוזאורים, אבל לא בשם זה. 'דינוזאור', מילה חדשה למדי, מורכבת משתי מילים יווניות שמשמעותן לטאה איומה. שם זה די קרוב לתיאור החיות בתנ"ך".

 

 

מתוך סרט פארק היורה 3, ארה"ב 2001

בתנ"ך מוזכרים לא אחת חיות שונות, שלא ברור מה הן היו. הן בהחלט יכולות להיות דינוזאורים שבכתבי הקודש קראו להם בשמות אחרים. כך בדרכו שלו, תשובתו של ד"ר שרודר לשאלת הדינוזאורים היא תגלית מעניינת מדוע "התנינים הגדולים" המוזכרים בספר בראשית (פרק א', פסוק 21) עומדים בקטגוריית היצורים החיים בעלי התכונות המיוחסות לדינוזאורים, גם בהשוואה למקומות נוספים בתנ"ך המציינים תנינים. "…אבל המחבר של ספר בראשית לא ציין במפורש דינוזאורים, מאחר והדבר היה מנוגד לדפוס הכללי של הפרק. כל התיאור של בראשית מוצג במונחים של אובייקטים שהיו ידועים לרבבות בני ישראל שהיו נוכחים בהר סיני לפני 3,300 שנה או שהם ידעו על אודותם. דינוזאורים לא היו חלק מהעולם שלהם. אבל הרמז, יחד עם רמזים רבים אחרים, נמצא בטקסט למען הדורות הבאים, כדי שהם יגלו אותו בבוא הזמן".

 

על עצם קיומן של חיות במימדים גדולים כאלה שהיו בעבר אין כל עוררין. שכן לימדונו חכמינו ז"ל בספר הזוהר שאנשי דור המבול היו ענקים ואפילו הרבה יותר גדולים מהדינוזאורים.  מסופר שם על רבי חייא ורבי יהודה ש"היו הולכים בדרך, והגיעו להרים גבוהים ומצאו בין ההרים עצמות של בני אדם שהיו של דור המבול, ופסעו שלוש מאות פסיעות לאורך עצם אחת". והרי שלוש מאות פסיעות הם יותר ממאה מטר. כלומר, הגובה של אנשי המבול הגיע לכמה מאות מטרים, ויש לשער שהיו גם חיות בגודל דומה. בפרשת נח מסופר שהתרחש מבול, שהכחיד את כל החי מעל פני הארץ, לפני לא יותר מארבעת אלפים ומאה שנה.

 

וכך כתב המלבי"ם בביאורו לפרשת נח: "…והנה שהרבה נשארו עצמותיהם החזקים כמטילי ברזל ולא נמוחו, בכל זאת נמוחו מן הארץ כי על ידי שטף המים הובלו הפגרים לתוך העמקים ורובם נבלעו בעמקי תהום, אשר האדמה פצתה את פיה מעומק תהום רבה וירדו כמה אלפים אמה לעמקי שאול, עד שבצאת נח מן התיבה לא מצא שום רושם מפגרי בעלי חיים ועצמות הענקים ובעלי חיים הגדולים שהיו קודם המבול. ועדות ה' נאמנה מחכימת פתי להשיב דבר לחכמי הגיאולוגיה, שחופרים במעמקי האדמה ומוצאים עצמות גדולות מענקים ובעלי חיים גדולים שנאבדו מן הארץ ואינם עוד מימי המבול ואילך, והם מוכיחים מזה קדמות העולם, כי יחשבו את האדמה שעשויה מינים-מינים, שבכל עומק ידוע יש מין אדמה אחרת, ויחשבו לפי איכות האדמה שימצאו העצמות שם, ולפי חשבון כמה היה צריך עד שיולדו שטחי האדמה שהעולם קדמון מרבוא שנים, ושכבר היו בעלי חיים מימי קדם קודם לזמן היצירה שלנו. וכל זה הבל וריק, כי בעת המבול פתחה האדמה את לועה על ידי הרעשים שבאו מעומק שאול ותהום רבה והפכה תחתונים למעלה ועליונים למטה והורידה פגרי הבעלי חיים עמוק עמוק, ונבקה חכמת הדורשים והחופרים לדעת איכות המהפכה הזאת אשר עשתה נפלאות במשך 150 יום של עמידת המים, עד שכל הסדרים שסדרו להן החוקרים מאיכות האדמה בכל שטח וכל חשבונותיהם בזה נתבלבלו אז וכל השערותיהם ישא רוח ייקח הבל, ולו חכמו ישכילו זאת ויראו מעשי ה' ונפלאותיו במצולת שאול איך מחה את כל היקום מעל פני האדמה ויטביעם בשאול תחתית עדי אובד".

 

פרופ' נסים וידאל מסביר בספרו "צבא השמים" שאמנם שיטות המדידה של הגיאולוגים כיום הן שונות מאוד מאלו שהיו בזמנו של המלבי"ם, והן מראות שהחיות האלה חיו לפני עשרות מיליוני שנים, הרי נימוקו של המלבי"ם עדיין שריר וקיים בכך שבזמן המבול נשתנו לחלוטין כל סדרי בראשית, ותהליכים שהיו לוקחים מיליוני שנים באופן טבעי נעשו תוך שעות או ימים בלבד. כך למשל, עברו העצמות של החיות הללו תהליך של התאבנות מהיר ביותר, שבאופן טבעי היה נמשך מיליוני שנים, אך בעקבות הלחצים האדירים שפעלו על העצמות הללו שהחדירו את העפר במהירות רבה לתוכן, הן התאבנו לאבנים שצורתן כצורת העצמות של החיות כפי שאנו רואים כיום.

 

הסבר אחר להיעלמותם של הדינוזאורים מביא הרב ישראל ליפשיץ, מדבריו ציטטתי בתחילת הרשימה, התולה את גילוי ממצאי המאובנים עם עצמות הדינוזאורים כהוכחה מדעית למסורת אבותינו במדרש בראשית רבה (ג, ז) המספר שאלוהים "היה בורא עולמות ומחריבן, באומרו על העולמות הראשונים שאינם נאותים בעיניו ועל האחרונים שטובים הם בעיניו". יתכן שהדינוזאורים הם שרידי אותם עולמות קדומים.

 

הרב ליפשיץ ראה בגילויי המדענים אישור למספר עולמות שהיו קיימים לפני העולם המוכר לנו כיום, וגילויים אלה לימדו אותו פירוש חדש לתחילת ספר בראשית: כאשר משה רבנו סיפר לבני ישראל בהר סיני ש"בראשית ברא…", זה היה לפני זמן רב למדי (נאמר 15 מיליארד שנה, הוא לא פירט את המספר שכן המדענים שבימיו טרם יכלו לשער אותו). ואחר כך ברא אלוהים עולמות על פני כדור הארץ והחריבן. אבל כל זה לא הוזכר בתורה שבכתב (אך נמסר בעל-פה למשה מסיני, שלימים הועלה על הכתב במדרש רבה), משום ש"אין נפקא מינה [=השלכה, השפעה] לנו מזה כלל", (כי זה לא חיוני לבנות את דמות האדם, והתורה כתבה רק על דמות האדם) אלא ממשיכה התורה לספר ש"הארץ היתה תוהו ובוהו", ככל הנראה כתוצאה מחורבן העולם שקדם לעולמנו. ועל שרידי החורבן הזה ברא אלוהים את עולמנו הנוכחי לפני כששת אלפים שנה. (במאמר מוסגר אציין שאם לקבל את פירושו של הרב ליפשיץ, הרי שהסתירה בין גיל העולם המדעי לתורני מתיישבת).

 

אינני בטוח עד כמה הרשימה הזאת תסבר את אוזנו של בנך בן ה-8, אך אני נוטה להאמין שאם תסבירי לו את מה שהבנת מהדברים, בנך יעמוד בהצלחה במשימה שהוטלה עליו בבית הספר והיה זה שכרי.

פוסט זה פורסם בקטגוריה הגות יהודית. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

0 תגובות על דינוזאורים בתורה?

 1. כרמל הגיב:

  גם אני חשבתי על התנינים הגדולים.

 2. דוד הגיב:

  כלומר, יש בטח אנשים שמעניין אותם לקרוא את הפנטסיה הזו ואין עיני צרה בהנאתם, אבל דבר אחד פגום פה: הסבר, זה לא.
  בקיצור נמרץ: נקודת ההתחלה היא שיש עדויות לתופעות שלא מתיישבות עם משהו שכתוב בתנ"ך. כמובן שהסתירה לכאורה, נובעת מכך שעל פי המדע בן זמננו, הגירסה המקראית אינה מתקבלת על הדעת. זה לא אומר שהיא בלתי אפשרית, אלא שאם היא אפשרית, התורה המדעית צריכה להשתנות.
  אם כן, עומדת לרשות המתרץ האפשרות לומר, שהמדע שוגה. אלא שהתירוץ הזה לא פופולרי, אשר על כן מביאים נוסחה חדשה: מסבירים שהיו תופעות טבע אחרות, שגרמו לממצאים להראות כפי שהם נראים. במקרה זה (וברבים אחרים) – המבול.
  דא עקא, שכמעט כל מה שנכתב כאן על המבול, גם הוא לא מתיישב עם המדע המודרני. לא כמויות האנרגיה שהיו צריכות לנדף את המים, לא התאור האגבי של הפיכת עליונים על תחתונים, לא העובדה ששכבות גיאולוגיות נמצאות גם בגבהים שאילו הגיעו המים אליהם, היו הרבה יותר מים על כדור הארץ היום. עולה שה"הסברים" האלה רק מרחיקים את הבעיה למקום אחר ואינם מתרצים דבר.

  שוב, עומדת לחכמי הדת האפשרות לומר שהמדע שוגה, שהם מאמינים שספר בראשית מדויק, שיום יבוא וכולנו נבין את תופעת הדינוזאורים. זו אמירה לגיטימית הרבה יותר, מאשר השרלטנות של הרחקת ההסבר לתוך "תופעות טבע" שאינן מוסברות בדיוק כמו מה שהן באות לתרץ.

 3. אורי הגיב:

  תודה על תגובתך.

  איש מחכמי הדת אינו מטיל ספק לרגע במהימנותו של ספר בראשית. רבים מהם אינם מטילים ספק במהימנות המחקר המדעי (בתחום "המדעים המדויקים"). השאלה הנשאלת היא, כיצד מיישבים בין שתי אמיתות סותרות לכאורה?

  אפשרות אחת היא מה שאתה מציע, שמאחר וישנה אמת היגיונית אחת, הרי שמישהו טועה ועלי חכמי הדת לצדד בדת.

  אפשרות אחרת, המקובלת על חכמי הדת שציטטתי (הרב ליפשיץ והמלבי"ם, למשל), היא שניתן ליישב בין שתי האמיתות בדרכים שהציעו והבאתים כאן. זה לגמרי לא נכון לומר שהמבול המתואר בתנ"ך אינו מאושש מדעית, אם להתעלם לרגע מהתיארוך.

 4. דוד הגיב:

  תודה על התגובה.
  אין טעם לשחזר כאן ויכוחים שנפרשים על אינספור פורומים ואתרים בעולם, לגבי המבול.
  השורה התחתונה היא, שאו שהמבול מצטמצם לארוע שלא יכול להוליד את תופעות הלוואי שאמורות ליישב את בראשית עם המדע המודרני, או שהוא בלתי אפשרי לפי אותו מדע. שוב, יכול להיות שהמדע צריך שינוי, זו בכלל לא אקסיומה שהמדע מדייק, אבל נסיונות היישוב האלה הם בין אחיזת עיניים לבין בורות.

 5. אורי פז הגיב:

  כי כנראה שהם היו נורא קטנים בסדרי גודל החיות המוכרות לנו כיום (-:

 6. יאיר הגיב:

  אז מה אם הם היו מאוד קטנים? זה אומר שאי אפשר להכניס אותם לתיבה? זה לא הפוך?

 7. יאיר הגיב:

  וגם אם הם היו קטנים מבחינת הגודל זה לא אמור לשנות, הרי בכל מקרה לא הכניסו לתיבה הרבה מכל סוג חיות אלא מעט, אז גם את הדינוזאורים היו יכולים להכניס מעט?

 8. אורי פז הגיב:

  עניתי לך בהפוכה ועם חיוך בסוף.

  אמנם לא חית בעידן של נח, אבל נראה לי שגם הפליאונטולוגים מאשרים היום כי יצורי הדינוזאורים לסוגיהם היו גדולים מדי מכדי להידחס בתיבת נח.

 9. יאיר הגיב:

  אז למה שלא יגדילו את התיבה או שיבנו תא מיוחד לדינוזאורים?

 10. נתן הגיב:

  השכן שלך מסביר זאת טוב יותר
  http://www.notes.co.il/ben-hateva/15619.asp
  מה לרבנים ולארכאולוגיה?

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s